Nemoc

Z důvodu nemoci lékaře je v ordinaci přítomna pouze sestra. Pro neodkladné akutní případy zajistí vyšetření u zastupujícího lékaře.

Důležité informace pro pacienty

Všichni pacienti jsou objednáváni na přesný čas, aby ošetření proběhlo bez zbytečného čekání a nedocházelo ke střetu zdravých a nemocných pacientů. Před každou návštěvou je proto nutné telefonické objednání na čísle 725 941 014 na přesný čas!

V termínu 8.7. – 19.7. dovolená, pro akutní případy je zajištěn zástup ve vedlejší ordinaci u MUDr. Baroťákové po předchozí telefonické domluvě na čísle 604 240 087.

Ordinační doba zástupu je v pondělí 7 – 13 hodin, úterý 11 – 18 hodin, středa a čtvrtek 7 – 13 hodin a pátek 7 – 12 hodin.

Vybavení ordinace

Pro práci v ordinaci využíváme moderní přístrojové vybavení (EKG, CRP, INR, tlakový holter, močový analyzátor a přístroj pro stanovení D-dimerů k vyloučení hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie).

Studium a celoživotní vzdělávání

Studovala jsem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem ukončila studium v roce 2010. Následně jsem získala praxi na interním oddělení Slezské nemocnice v Opavě a v pobočce Mojí ambulance v Opavě. V oboru všeobecného praktického lékařství jsem atestovala na koci roku 2016.

Jsem držitelem diplomu celoživotního vzdělávání a licence udělené ČLK k výkonu samostatné praxe, dále jsem členem Společnosti všeobecného lékařství a Sdružení praktických lékařů ČR.

Všeobecná zdravotní pojišťovna